Hur förklarar man att alla inte har lika mycket pengar?
– Leila